Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
prowadzenie produkcji rolniczej

Pod-kategorie
ZAPEWNIENIE BHP W GOSPODARSTWIE ROLNYM
MASZYNY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ROLNICTWIE
JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY
MASZYNY W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ
PROWADZENIE POJAZDÓW STOSOWANYCH W ROLNICTWIE
DOBIERANIE I KONSERWACJA MASZYN
PRZYGOTOWANIE GLEBY DO UPRAWY
ROŚLINY PASZOWE
ROŚLINY ZBOŻOWE
ROŚLINY OKOPOWE
ROŚLINY SPECJALNE
ROŚLINY PRZEMYSŁOWE
ROZPOZNAWANIE WARUNKÓW UŻYTKOWANIA ZWIERZĄT
PRODUKCJA DROBIARSKA
JĘZYK ROSYJSKI ZAWODOWY