Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
wykonaywanie usług krawieckich

Pod-kategorie
Dokumentacja techniczno-technologiczna
Przygotowywanie kolekcji wyrobów odzieżowych
Marketing w przemyśle mody
Rynek mody
Proces łaczenia elementów wyrobów odzieżowych
Stylizacja wyrobów odzieżowych