Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
prowadzenie produkcji rolniczej

Pod-kategorie
IDENTYFIKOWANIE ZAGROŻEŃ W ROLNICTWIE
PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BHP
PRZYGOTOWANIE GLEBY DO UPRAWY
UPRAWA ROŚLIN OKOPOWYCH
PROWARZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
UPRAWA ROŚLIN ZBOŻOWYCH
CHÓW TRZODY CHLEWNEJ
PRODUKCJA DROBIARSKA
JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY
JĘZYK ROSYJSKI ZAWODOWY