Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
sporządzanie potraw i napojów

Pod-kategorie
PRZYGOTOWYWANIE POTRAW I NAPOJÓW
OCENIANIE I PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI
EKSPEDIOWANIE POTRAW I NAPOJÓW
DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA W GASTRONOMII
JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY
JĘZYK ROSYJSKI ZAWODOWY
UŻTKOWANIE WYPOSAŻENIA I PRZESTRZEGANIE PROCEDUR