Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
realizowane w systemie zaocznym z wykorzystaniem platformy edukacyjnej

Pod-kategorie
A.71_B_ PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE WYROBÓW ODZIEŻOWYCH
M.18+M.12+M.42 TECHNIK POJ. SAMOCH.
Z.04 OPIEKUN MEDYCZNY
A.65. ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH
A.36 PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI
A.74. TECHNIK PRZEMYSŁU MODY__A
A.74. TECHNIK PRZEMYSŁU MODY__B
A.71_A_ PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE WYROBÓW ODZIEŻOWYCH
R.3_PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ_ROLNIK_E
M.12_M.18_M.42 TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH__B
A.13 WYTWARZANIE WYROBÓW STOLARSKICH
R.4_PROWADZENIE PRODUKCJI PSZCZELARSKIEJ_PSZCZELARZ C
R.17 TECHNIK PSZCZELARZ
A.36 B_PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI
A.71_ KRAWIEC_C