Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
realizowane w systemie zaocznym z wykorzystaniem platformy edukacyjnej

Pod-kategorie
A.71_B_ PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE WYROBÓW ODZIEŻOWYCH
M.18+M.12+M.42 TECHNIK POJ. SAMOCH.
T.6. SPORZĄDZANIE POTRAW I NAPOJÓW
Z.04 OPIEKUN MEDYCZNY
B.30 KOSZTORYSOWANIE
A.65. ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH
A.36 PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI
A.12. WYKONYWANIE USŁUG KRAWIECKICH - KRAWIEC F
A.12 WYKONYWANIE USŁUG KRAWIECKICH - KRAWIEC G
R.4 PROWADZENIE PRODUKCJI PSZCZELARSKIE - PSZCZELARZ A
R.4 PROWADZENIE PRODUKCJI PSZCZELARSKIE - PSZCZELARZ B
A.71_A_ PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE WYROBÓW ODZIEŻOWYCH
R.3 PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ - ROLNIK D
R.3_PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ_ROLNIK_C
M.12_M.18_M.42 Technik pojazdów samoch B
E.14 TECHNIK INFORMATYK
A.13 WYTWARZANIE WYROBÓW STOLARSKICH